WinSelf – brama samonaprawialna

Koncepcja bram samonaprawiających to nowość na ryn­ku bram szybkobieżnych. Pozwala na zminimalizowa­nie zakłóceń w pracy ludzi, jak i samego urządzenia. Cechą wyróżniającą bramę WinSelf jest specjalny, in­nowacyjny system, umożliwiający jej samoistne napra­wienie po przypadkowym zderzeniu z dowolnym przed­miotem lub maszyną. Automatyczny proces otwierania i zamykania, wymusza wprowadzenie płaszcza bramy w prowadnice zapewniając ciągłość pracy. W ten spo­sób brama staje się gotowa do użytku bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów serwisu i naprawy.

Bramy szybkobieżne WinSelf znajdują zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie istnieje duże natęże­nie ruchu i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji.

INFORMACJE TECHNICZNE

  • Rama metalowa wykonana ze stali ocynkowanej, po­krytej emalią poliuretanową.
  • Kolorystyka wg palety RAL w tabeli na stronie 7.
  • Automatycznie naoliwiane prowadnice pionowe ze sprężynami amortyzującymi.
  • Elastyczna kurtyna wykonana z poliestru samogasną­cego w klasie 2 o dużej wytrzymałości.
  • Wysoka odporność na obciążenie wiatrem, gazosz­czelność i funkcja samonaprawiania gwarantowane przez układ zamków błyskawicznych.
  • Fotokomórki automatycznie otwierające bramę w chwi­li wykrycia przeszkody podczas zamykania bramy.
  • Brama samonaprawiająca o dużej prędkości pracy może być wyposażona w najbardziej nowoczesne systemy bezpieczeństwa dla tej klasy wyrobu, spełniając tym sa­mym wymagania normy unijnej EN-13241-1:2004.

Zastosowanie

Wewnętrzne; supermarkety, skle­py wielkokubaturowe, hale magazynowe i produkcyjne; budynki z dużym naciskiem na zachowanie ciągłości pracy nawet po kolizji;

GALERIA