WinFrigo 0º – Brama do chłodni

WinFrigo 0º jest idealnym rozwiązaniem dla chłodni dzięki zastosowaniu szczotek profilowanych w prowadnicach bocznych oraz górnych minimalizuje utratę temperatury w pomieszczeniach. Stosując WinFrigo eliminujemy ryzyko powstawania nieszczelności i ograniczamy przenikanie do pomieszczenia zanieczyszczeń, a możliwość zastosowania elementów grzewczych w WinFrigo umożliwia pracę bramy w ekstremalnie niskich temperaturach.

WinFrigo przyczyniają się również do oszczędności związanych z utratą energii z pomieszczeń. Wysoka prędkość optymalizuje też pracę w każdych warunkach, a maksymalne wymiary bramy wynoszą 3600×4000 mm.

WinFrigo -30º – Brama do mroźni

WinFrigo -30º jest idealnym rozwiązaniem dla mroźni dzięki zastosowaniu szczotek profilowanych w prowadnicach bocznych i eliminujemy tym ryzyko powstawania nieszczelności. Możliwość zastosowania elementów grzewczych umożliwia też pracę bramy w ekstremalnie niskich temperaturach.

WinFrigo przyczyniają się również do oszczędności związanych z utratą energii z pomieszczeń, a ich wysoka prędkość robocza optymalizuje też pracę w każdych warunkach.

Maksymalne wymiary bramy wynoszą 3600×4000 mm.

GALERIA

WinFrigo 0º

WinFrigo -30º