WinSelf – brama samonaprawialna

Koncepcja bram samonaprawiających to nowość na rynku bram szybkobieżnych pozwalająca na zminimalizowanie zakłóceń w pracy ludzi, jak i samego urządzenia.

Bramę WinSelf wyróżnia specjalny, innowacyjny system, umożliwiający jej samoistne naprawienie po przypadkowym zderzeniu z dowolnym przedmiotem lub maszyną, natomiast automatyczny proces otwierania i zamykania, wymusza wprowadzenie płaszcza bramy w prowadnice zapewniając ciągłość pracy. W ten sposób brama staje się gotowa do użytku bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów serwisowych i naprawczych. Bramy szybkobieżne WinSelf znajdują zastosowanie przede wszystkim w miejscach o dużym natężeniu ruchu i wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia kolizji.

Informacje techniczne:

– Rama metalowa wykonana ze stali ocynkowanej, po­krytej emalią poliuretanową.
– Kolorystyka wg palety RAL w tabeli na stronie 7.
– Automatycznie naoliwiane prowadnice pionowe ze sprężynami amortyzującymi.
– Elastyczna kurtyna wykonana z poliestru samogasną­cego w klasie 2 o dużej wytrzymałości.
– Wysoka odporność na obciążenie wiatrem, gazosz­czelność i funkcja samonaprawiania gwarantowane przez układ zamków błyskawicznych.
– Fotokomórki lub bariery zabezpieczające automatycznie otwierają bramę w przypadku wykrycia przeszkody podczas jej zamykania.
– Brama samonaprawiająca o dużej prędkości pracy może być wyposażona w najbardziej nowoczesne systemy bezpieczeństwa dla tej klasy wyrobu, spełniając tym sa­mym wymagania normy unijnej EN-13241-1:2004.

Zastosowanie

Wewnętrzne; supermarkety, skle­py wielkokubaturowe, hale magazynowe i produkcyjne; budynki z dużym naciskiem na zachowanie ciągłości pracy nawet po kolizji.

GALERIA

Czerwona brama samonaprawialna WinSelf umożliwiająca wyjazd na zewnątrz obiektu.