PANELCHOK

KORZYŚCI

Strona broszury przedstawiająca korzyści z zastosowania produktów Panelchok.

GALERIA

Słupki Panelchok chroniące powierzchnie pomiędzy bramami wjazdowymi do obiektu.
Magazyn firmy Panelchok produkującej słupki, barierki i poręcze zabezpieczające obiekty magazynowe.
Wielkopowierzchniowy obiekt magazynowy zabezpieczony poręczami Panelchok wyznaczającymi ściężkę dla pieszych
Wydzielona przestrzeń wewnątrz magazynu zabezpieczona barierkami Panelchok.

ZALETY EKONOMICZNE

W Wintewarm Polska przykładamy dużą wagę do zwrotu z inwestycji jak również lepszą rentowność dla naszych klientów. Kiedy tworzymy produkt, musi być zgodny z akronimem EDLC (Efficiency and Durability at the Lowest Cost). Wydajność i trwałość przy najniższych kosztach, co zawsze opiera się na średnio i długoterminowych implikacjach. Nasze produkty są bardziej opłacalne niż naszych konkurentów, ponieważ są one zaprojektowane tak, aby klienci mogli w pełni amortyzować swoją inwestycję w możliwie najkrótszym czasie. Ten fakt kontrastuje z innymi rozwiązaniami, gdzie początkowa inwestycja powiększa się w czasie z powodu wysokich kosztów konserwacji i napraw.

Wizualizacja porównująca 5-letnią żywotność słupków Panelczok ze słupkami innych producentów.