O Nas

Winterwarm Polska jest częścią Holenderskiej Grupy Kapitałowej Winterwarm B.V. wieloletniego producenta światowej klasy syste-mów grzewczych dla obiektów wielkoku-baturowych, agrarnych i budynków użytecz-ności publicznej. Dzięki temu swoją działalność opieramy na ponad 75-letniej tradycji i doświadczeniu. Oferujemy kompletne rozwiązania grzewcze również innych uznanych marek, których jakość potwierdzona została tysiącami zrealizowanych i funkcjonujących w całej Europie inwestycji.
Nasza kompleksowa oferta dla Inwestorów i Klien-tów indywidualnych obejmuje także usługi w zakresie biernych przegród budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem bram, drzwi, napędów oraz zabezpie-czeń przeciwpożarowych.
Aby móc zagwarantować najwyższą jakość usług, ko-rzystamy z produktów i rozwiązań logistycznych najlep-szych europejskich producentów.
Podstawową ideą, która przyświeca firmie jest stwo-rzenie Klientowi takich warunków współpracy, aby na każdym jej poziomie móc zagwarantować najwyższą możliwą jakość, połączoną z korzystną ceną. W tym celu codzienne działania opieramy na wiedzy i doświad-czeniu naszych pracowników oraz bardzo skrupulatnie dobranych dostawców.
Dzięki takiemu podejściu Winterwarm Polska oznacza „więcej niż technologia”.

Winterwarm Polska została wyróżniona tytułem Gepard Biznesu 2016, przyznanego w jedenastej edycji Konkursu.