WinRoll Alu – szybkobieżne bramy do czystych pomieszczeń

Brama segmentowa WinRoll Alu to produkt o wyjąt­kowo dużej odporności na agresywne środowisko pracy. Ponadprzeciętną wytrzymałość na korozję oraz zwiększoną twardość zapewniają tłoczone panele wyko­nane z anodyzowanego aluminium.

WinRoll Alu zaleca się przede wszystkim do miejsc wy­magających dużej szczelności zamknięcia i odporno­ści na nacisk powietrza wywierany przez podciśnienie panujące w pomieszczeniach. Jej zastosowanie zaleca­ne jest zwłaszcza w laboratoriach, w przemyśle spożyw­czym oraz w wydzielonych strefach magazynowych. Dzię­ki niewielkim wymiarom doskonale sprawdza się także w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni, służą­cych do składowania cennych towarów.

Zastosowanie anodyzowanego aluminiowych spra­wia, iż brama WinRoll Alu jest jednym z najbardziej estetycznych wyrobów tego typu na rynku.

INFORMACJE TECHNICZNE

  • Obramowanie wykonane z matowego, srebrnego, ano­dyzowanego aluminium.
  • Okucia wykończeniowe i śruby ze stali nierdzewnej.
  • Mechanizm bezpieczeństwa sterowany fotokomórką na ramie i listwą bezpieczeństwa na dolnej krawędzi
  • Kurtyna z poliestru wysoce ognioodpornego w klasie 2.
  • Kolorystyka wg palety RAL w tabeli na stronie 7.
  • Opcjonalnie wykonanie z szerokimi świetlikami zgrze­wanymi prądem o wysokiej częstotliwości.
  • Możliwość sterowania bramą z obu stron za pomocą szeregu różnych urządzeń dostępnych na rynku.
  • Wykonanie bramy zgodnie z wymaganiami normy unij­nej EN-13241-1:2004.

Zastosowanie

Magazyny i fabryki spożyw­cze, myjnie i pomieszczenia wilgotne oraz pomieszczenia o zwiększonej intensywno­ści czyszczenia;

GALERIA