WinRoll 150 – standardowe bramy przemysłowe

Brama rolowana WinRoll 150 stanowi idealne rozwią­zanie do przejść o bardzo dużym natężeniu ruchu. Cechuje ją duża wytrzymałość na obciążenie wiatrem, stosunkowo niewielkie wymiary i gazoszczelność. Bra­ma WinRoll 150 skutecznie chroni pomieszczenia przed przeciągami, zapewnia ochronę przed hałasem oraz ułatwia klimatyzowanie pomieszczeń. Jest jed­nym z najbezpieczniejszych rozwiązań dla maszyn sa­mobieżnych i osób pieszych. Posiada bardzo szeroki zakres zastosowań, m.in. w magazynach, laborato­riach czy rampach załadunkowych.

Brama WinRoll 150 to połączenie uniwersalności zastosowania z aktrakcyjną ceną.

INFORMACJE TECHNICZNE

  • Brama zamontowana na metalowej ramie z blachy sta­lowej o grubości 2mm, z mechanizmem na nadprożu i uszczelnieniem gazowym.
  • Kolorystyka wg palety RAL w tabeli na stronie 7.
  • Na zamówienie dostępna wersja ze stali nierdzewnej.
  • Zabezpieczenie pracy drzwi za pomocą dwóch foto­komórek na obramowaniu oraz listwie bezpieczeństwa na dolnej krawędzi bramy.
  • Skrzydło bramy wzmocnione stalowymi prętami gwa­rantującymi dużą wytrzymałość mechaniczną.
  • Brama sterowalna od wewnątrz i z zewnątrz za pomo-
    cą szeregu różnych urządzeń dostępnych na rynku.
  • Drzwi wykonywane zgodnie z normą unijną EN-13241-1:2004.

Zastosowanie

Uniwersalne wewnątrz i na ze­wnątrz budynku; supermarkety, sklepy wielko-kubaturowe, hale magazynowe i produkcyjne;

GALERIA